Kontakt

Potencjał sprzętowy

Zaplecze Techniczne ma za zadanie zapewnienie Przedsiębiorstwu niezbędnego sprzętu technicznego. Posiadane środki trwałe, obejmujące ponad dwieście trzydzieści różnego rodzaju jednostek transportowo-sprzętowych, pozwalają pokryć zapotrzebowanie na sprzęt dla robót prowadzonych przez Przedsiębiorstwo, jak również na świadczenie usług na zewnątrz.

Do grupy najważniejszych jednostek sprzętowych, będących stałym wyposażeniem jednostek produkcyjnych firmy, należą:

 1. Maszyna mikrotunelowa, umożliwiająca wiercenie otworów w zakresie średnic od 960 do 1300 mm wraz z pełnym osprzętem:
  1. zaawansowany kombinowany system sterowania, umożliwiający wiercenie po dowolnym łuku w pionie i poziomie;
  2. wysokowydajne zespoły urządzeń do przygotowania płuczki o dowolnej koncentracji i do oczyszczania płuczki z urobku transportowanego systemem hydraulicznym o przepustowości do 3000 l/min i o wydajności do 6,5m³/h suchego urobku.
  3. układ pompowy wysokiego ciśnienia wody, współpracujący z systemem dysz obrotowych umieszczonych w tarczy skrawającej, do skutecznego wiercenia w iłach i glinie.

 2. Wiertnica pozioma sterowana WPS-50:
  1. Maksymalna średnica wciskanych rur - 508 mm;
  2. Maksymalna siła wciskanych rur - 450 kN;
  3. Maksymalny moment obrotowy - 900 daNm;
  4. Zasilanie hydrauliczne Moc agregatu 52 kW;
  5. Wydatek pomp 54 dm3/min.

 3. Wiertnica pozioma sterowana WPS-80:
  1. Maksymalna średnica wciskanych rur - 760 mm;
  2. Maksymalna siła wciskanych rur - 1000 kN;
  3. Maksymalny moment obrotowy -1200 daNm;
  4. Zasilanie hydrauliczne Moc agregatu 52 kW;
  5. Wydatek pomp 54 dm3/min;

 4. Wiertnica pozioma sterowana WPS-1100:
  1. Maksymalna średnica wciskanych rur -1100 mm;
  2. Maksymalna siła wciskanych rur -1600 kN;
  3. Maksymalny moment obrotowy - 2400 kGm;
  4. Zasilanie hydrauliczne Moc agregatu 52 kW;
  5. Wydatek pomp 54 dm3/min.

 5. Sprzęt transportowy różnego typu tj:, samochody: dostawcze, osobowe, terenowe, bus, wywrotki, unimog, HDS itp.

Zespół dwóch wiertnic klasy 45 ton w trakcie instalacji gazociągu DN 500 k/Barlinka
Głowica Ø 1700 po zakończeniu II odcinka w Katowicach
Głowica Ø 1000 rozpoczyna wiercenie z szybu startowego w Poznaniu
System dorabiania i oczyszczania płuczki wiertniczej, współpracujący z głowicą mikrotunelową
Wyjście głowicy mikrotunelowej Ø 2000 w trakcie wiercenia w Warszawie
Wiercenie metodą mikrotunelingu - projekt Warszawa Czerniakowska - w warunkach zimowych
Burkacki-Beta-Boring 01-938 Warszawa; ul. Wóycickiego 35